Úřední deska

Vyrocni zprava 2023 >>>

Obecné dokumenty

Školní řád >>> 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 >>>

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, §28, rada městského obvodu schválila dne 22. 12. 2022 svým usnesením č. 230/RMOb-JIH/2226/6 rozpočty pro rok 2023 a střednědlouhé výhledy rozpočtů na období let 2024 - 2025 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem \ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih >>>

Informační oznamovací systém >>>

Směrnice o ochraně oznamovatelů >>>

Vnitřní řád školní jídelny >>> 

 

Formuláře k platbám a GDPR 

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování  2023/202 >>>

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů >>>

Formuláře k zápisu do MŠ

Vnitřní směrnice k přijímání dětí pro šk. rok 2024-2025>>>

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih