Úřední deska

 

Obecné dokumenty

Školní řád >>>

Vnitřní směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání >>>

Schválený rozpočet (plány výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2021 příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-JIH >>>

Změny rozpočtu na rok 2020 >>>

Participační rozpočet pro rok 2020 >>>

Rozpočet na rok 2021 - výhled >>>

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 >>> 

 

Formuláře k platbám a GDPR 

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování  2021/2022>>> 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů >>>

Informace o zpracovávání osobních údajů  >>>

Formuláře k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 připravujeme

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih