O nás

Ahoj-kluci   

Naše milé děti, vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021  se poprvé  společně sejdeme, abychom společně zahájili nový školní rok 2021/2022. Dovolte, abychom Vás přivítali a nám všem popřáli, aby byl co nejklidnější. Doufáme, že jste se svými dětmi prožili krásné léto plné společných zážitků a už teď se těšíme  na vzájemnou spolupráci, které si velmi ceníme.

I nadále trvá hygienické opatření týkající se nošení respirátorů pro rodiče a rodinné příslušníky ve vnitřních prostorech MŠ, řídíme se pokyny ministerstva zdravotnictví a školství.

Prosíme také, aby dítě bylo doprovázeno pouze jednou  osobou.

Obzvlášť se těšíme na naše nové dětičky a přejeme jim, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školičky těšily a byly spokojené.

Milí rodiče,

první den buďte, prosím, trpěliví a dbejte pokynů třídních učitelek.

Pro bezproblémovou adaptaci dětí na prostředí mateřské školy doporučujeme postupný nástup dětí a jejich citlivé zařazování do kolektivu.

První kroky v mateřské škole jsou pro Vaše dítě velkou a zásadní změnou v jeho dosavadním životě. Pro snazší vstup do kolektivu doporučujeme postupné navykání dětí na prostředí školy, neboť při citlivém přístupu běžná adaptace trvá přibližně několik týdnů. Je v pořádku, že některé děti pláčou, ale brzy samy pochopí, že zde mají kamarády, a novým podmínkám se přizpůsobí.  

Adaptace nově příchozích dětí ve třídách Květinka a Ptáček bude probíhat následovně:

  • První den:

doporučujeme pouze krátký pobyt v přítomnosti  pouze jednoho zákonného zástupce nejdéle  do 9. 30 hod

Do mateřské školy přijďte, pokud možno, mezi 7.30 – 8.30 hod.

  • Další dny: (2. – 10. 9.)

doporučujeme pobyt prodloužit do 10.00 hod

Do třídy, prosím, už nevstupujte. Docházelo by  tak ke zhoršenému průběhu adaptace dítěte. Dítě nemá možnost reagovat na rodiče a zároveň na pedagoga. Vaše dítě si zmapuje prostředí a zároveň Vám důvěřuje, že se pro něj vrátíte. Dítě odchází většinou zaujaté, motivované a není stresováno obavami. S dětmi si povídejte, vyzvídejte a motivujte je, těšte se společně na další den.

  • Třetí týden:

Vaše dítě je postupně schopno bez stresu a obav pobýt po svačince s dětmi venku, odchází po obědě

  • A dále:

 Adaptaci Vašeho dítěte denně konzultujte s třídními pedagogy a přizpůsobte  délku pobytu schopnostem a potřebám Vašeho dítěte.

 

 

 

 

Dovolte nám, abychom Vás pozvali do krásného  a klidného  prostředí naší MŠ  Staňkova 33 v Ostravě - Výškovicích.

Naše škola má čtyři běžné třídy a dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči. O děti pečuje profesionální kolektiv, který řídí paní ředitelka, výchovně - vzdělávací činnost zajišťují paní učitelky a logopedické asistentky, které úzce spolupracují se školskou logopedkou a psycholožkou. Nedílnou součástí kolektivu jsou také správní zaměstnankyně a paní kuchařky.

Mateřská škola prochází postupnou rekonstrukcí, třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti v jednotlivých třídách hrací koutky, pracovní centra, samozřejmostí je prostor na pohybové a jiné aktivity.

 

Součástí MŠ je prostorná zahrada s prolézačkami, skluzavkami, domečky a pískovišti. V létě máme k dispozici venkovní bazén, v zimě mohou děti bobovat na nedalekém kopci. Za plotem školky začíná Bělský les, který děti také rády prozkoumávají, pořádají výpravy za zvířátky a lesními skřítky.

Zahrada i les umožňují dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu, který je ideální pro fyzický i psychický vývoj dítěte.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih