Třída Beruška

učitelky: Mgr. Kateřina Filipcová

               Bc. Lenka Rapčanová

asistent pedagoga: Martina Malíková

speciální pedagog: Mgr. Lucie Ševčíková

Třída Beruška se nachází v přízemí, v přední části průchozího vestibulu budovy.Třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností, ale také  děti se  s poruchami chování anebo s kombinacemi vad. Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, nápravu jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami,mimo jiné i s grafomotorikou. 

 


 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih