Pro rodiče

 

Klub maminek a dětí

Od 3. února bude probíhat ve třídě Květinka Klub maminek a dětí. Klub mohou navštěvovat maminky se svými dětmi, které se budou v příštím školním roce ucházet o místo v MŠ. 

Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 15. 00 - 15. 45 hod. Příspěvek činí 200,- na celé pololetí.

 

 

Platby v MŠ

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání dětí (tzv. školné) se vybírá zálohově na bankovní účet MŠ, a to vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující. Vyúčtování bude prováděno 1 x ročně, a to k 30. 6. daného školního roku.
 

Omlouvání dětí

Rodiče omlouvají děti ze stravování den dopředu,  a  to  osobně nebo  telefonicky  do  13 hodin.V případě, že dítě onemocní a nelze je na daný den ze stravování omluvit, mohou si rodiče vyzvednoutoběd přímo v kuchyni školy v 11:30 hodin. Na další den bude dítě ze stravy odhlášeno.
uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih