Pro rodiče

 

Upozornění o navýšení platby stravného pro šk. rok 2022/2023>>>

 

 

 

 

Materske-skoly-logo

Portál předškolního vzdělávání 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na 

https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

 

Klub maminek a dětí

Od 6. února 2023 bude probíhat ve třídě Květinka Klub maminek a dětí. Klub mohou navštěvovat maminky se svými dětmi, které se budou v příštím školním roce ucházet o místo v MŠ. Těšíme se na Vás každé pondělí od 15. 00 - 15. 45 hod. Příspěvek činí 100,- na celé pololetí.

 

Platby v MŠ

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání dětí (tzv. školné) se vybírá zálohově na bankovní účet MŠ, a to vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující. Vyúčtování bude prováděno 1 x ročně, a to k 30. 6. daného školního roku.
 

Omlouvání dětí

Rodiče omlouvají děti ze stravování den dopředu,  a  to  osobně nebo  telefonicky  do  13 hodin.V případě, že dítě onemocní a nelze je na daný den ze stravování omluvit, mohou si rodiče vyzvednoutoběd přímo v kuchyni školy v 11:30 hodin. Na další den bude dítě ze stravy odhlášeno.
uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih