Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem „Cesty kolem nás" vytvořila a vydala Bc. Šárka Beranová, ředitelka. 

 • Na zpracování školního vzdělávacího programu se podíleli pedagogičtí pracovníci
 • Školní  vzdělávací program  byl projednán  se  zákonnými  zástupci  dětí  a  byl projednán se zřizovatelem.
 • V definitivní podobě je schválen pedagogickou radou dne 31. 08. 2016. Stává se tak závazným dokumentem v souladu s principy a zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a v  souladu  se     Zákonem č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním, vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání (Školský zákon), v platném znění s účinností od 1. 9. 2013.

Školní rok je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. Cesta za kamarády (září, říjen)
 2. Cesta za překvapením (listopad,prosinec)
 3. Cesta za zdravím a zábavou (leden,únor)
 4. Cesta za poznáním (březen,duben)
 5. Cesta za přírodou (květen,červen)
 6. Cesta za sluníčkem (červenec, srpen)

Do těchto celků je pak uspořádáno pět vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě aspolečnost
 5. Dítě a svět

Každá třída má dále samostatný třídní vzdělávací program, který obsahem odpovídá věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy. Filosofií předškolního vzdělávání je harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte. Filosofií naší MŠ je, aby vše probíhalo v pohodě a s úsměvem.
uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih