Třída Motýlek

učitelky: Bc. Šárka Beranová

               Bc. Hana Šamalová

                     Jarmila Bohdalová, DiS.

asistent pedagoga: Kristýna Matějková

Třída Motýlek se nachází v přízemí, v zadní části průchozího vestibulu budovy.       Do této třídy jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřená především na děti s narušenou komunikační schopností. Péči o děti zajišťují kvalifikovaní pedagogové za pomoci asistenta pedagoga. V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Jednotlivé činnosti jsou realizovány skupinově nebo individuálně. Vzhledem ke svému zaměření je zde nízký počet dětí. Odborné vedení zajišťují dvě třídní učitelky    a jedna asistentka pedagoga. Pro děti je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné, podnětné a srozumitelné (vizualizace a struktura prostoru, času a činností). Třída úzce spolupracuje  s odborníky ze SPC. Cílem této týmové spolupráce je zajištění potřebné podpory jak dítěti, tak i jeho rodině.


 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih