ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Základní informace

Původně dne 20. ledna 2000 bylo registrací u Ministerstva vnitra ČR (číslo registrace: VS/1-1/42 547/00-R, 20. 01. 2000) založeno jako dobrovolné Sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Občanské sdružení „Zahrada dětí“, jakožto neoddělitelná součást Mateřské školy Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČ: 750 29 839, 700 30 Ostrava – Výškovice, které konsekvenčně zahrnovalo jak Mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci, tak i od 1.1.2003 její odloučené pracoviště Mateřskou  školu Ostrava – Výškovice, Srbská 4, 700 30 Ostrava - Výškovice.

Občanské sdružení „Zahrada dětí“ sdružovalo všechny zákonné zástupce dětí, přičemž spolupráce byla aktivní, postavená na vzájemné 

důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat.

Následně v souvislosti se závaznými legislativními změnami v ČR a implementovaným Novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., platným od 1. ledna 2014 se mění Občanské sdružení „Zahrada dětí“ na právnickou osobu ZAHRADA DĚTÍ, spolek registrovaný u Spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4669.

 

Posláním spolku ZAHRADA DĚTÍ je:

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

 

Volení zástupci v MŠ Staňkova 33

Zástupce třídy

Jméno a příjmení

Zodpovědnost za

Beruška

Monika Andreevová

 

Květinka

Andrea Fojtíková

 

Motýlek

Adéla Procházková

 

Muchomůrka

Kateřina Machovská

 

Ptáček

Lenka Dobešová

 

Sluníčko

Kateřina Honzková

 

Členové spolku se volí na společné schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída mateřské školy. 

 • Rodiče mohou přispět do spolku částkou 500 Kč na školní rok.
 • Z této finanční částky se přispívá na  organizaci akcí pro děti, společenské akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Chcete nám pomoci zlepšit naši mateřskou školku?

 • Máte zájem přispět na aktivity (např. výlety se zábavnou aktivitou "Hrajeme si s rodiči", návštěva jo-jo parku, mikulášká či vánoční nadílka, vánoční jarmark)?
 • Pokud ano, kontaktujte prosím ředitelku MŠ.
 • Nezapomeňte, sponzorský dar si můžete odečíst od základu daně.

Identifikační údaje:

Identifikační údaje

 1. Název spolku:                              ZAHRADA DĚTÍ, spolek   (dále jen „spolek “)
 2. Sídlo spolku:                                Staňkova 156/33, PSČ 700 30, Ostrava – Výškovice, 
 3. Právní forma:                               Spolek (dle výpisu Spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v  Ostravě, oddíl L, vložka 4669)
 4. Zastoupený předsedkyní:            paní Kateřinou Machovskou
 5. IČ:                                                703 13 059
 6. Plátce/neplátce:                           Spolek není plátcem DPH
 7. Bankovní spojení:                        ČSOB, a.s.
 8. Číslo bankovního účtu:                2702123485/2010
 9. E-mail:                                          zahradadeti.spolek@seznam.cz
 10. Web                                              https://stankova.msstankova.cz/pro-rodice/zahrada-deti_-spolek
 11. Výpis ze spolkového rejstříku:      justice.cz/
 12. Stanovy spolku:                            Stanovy.pdf

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih