Třída Sluníčko

učitelky: Hana Gawliková

               Bc. Gabriela Lišková

asistent pedagoga: Veronika Fischerová

Třída Sluníčko se nachází v přízemí vpravo od schodiště.  Vybavení třídy vyhovuje potřebám dětí věkového složení  4-5 let.Kapacita třídy je 28 dětí.

Dětem jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají dostatek času i prostoru na spontánní hru.  Dbáme na rozvoj vzájemného respektu  a rozvoj klíčových kompetencí.  Vycházíme z individuálních potřeb dítěte, podporujeme zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Děti vedeme k osvojování základních návyků v oblasti  sebeobsluhy, tělesné zdatnosti a zdravému prosazování ve skupině dětí. 

Naším cílem je spokojené, samostatné dítě, schopné vyjádřit svá přání, ochotné spolupracovat s druhými dětmi a radovat se i z úspěchu kamaráda. Učíme děti vážit si sebe sama a odhadovat svoje možnosti.


 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih