Třída Květinka


učitelky:  Jana Mizerová 

                 Tereza Šanda     

školní asistent - Eva Stránská

Třída Květinka je pro nejmladší děti ve věku od 2 do 3 let.
Tato třída se nachází v přízemí budovy vlevo od schodiště. Skládá se z třídy a herny s ložnicí. Zařízení třídy je uzpůsobeno pro děti od dvou let (nábytek, hračky). 
Ve třídě je zapsáno 22 dětí.

V této třídě je kladen důraz na adaptační období v novém prostředí. Snažíme se poznávat potřeby a zvyky dětí. Paní učitelky k dětem přistupují laskavě, dávají jim pocit bezpečí a otevřené náruče.  Děti jsou vedeny k samostatnosti při sebeobsluze a základních hygienických návycích.


 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih