Stravné

Strávníci 3 - 6 let

Celodenní stravování - 37,- Kč 

  • Přesnídávka - 9,- Kč
  • Oběd - 19,- Kč 
  • Svačina -9,- Kč

Strávníci 7 let (děti, které dovrší ve školním roce 2021/2022 sedmi let)

Celodenní stravování - 40,- Kč

  • Přesnídávka - 9,- Kč
  • Oběd - 22,- Kč 
  • Svačina -9,- Kč

V celkové částce za přesnídávku, oběd a svačinu je zahrnuta částka 3,-Kč na pitný režim.

Výše měsíčních záloh

  • celodenní děti - 1350,- Kč
  • děti předškolního věku - 850,- Kč
  • děti, které dovrší sedmi let - 890,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2021 ředitelka příspěvkové organizace stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na 500,- Kč.

Děti, které dovrší 6-ti let v tomto školním roce a děti se zdravotním postižením (ve smyslu §16, odst. 2, školského zákona) s odloženou školní docházkou jsou od úplaty dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §123, odst. 2, v platném znění, osvobozeny.

Informace k platbám

První zálohová platba se platí v srpnu  na září 2021 a poslední v květnu  na červen 2022

Vyúčtování bude provedeno k 30. 6. 2022, tj. do 15. 7. 2022 budou vráceny přeplatky za stravné na účty rodičů dětí.

Bankovní spojení pro placení záloh:

KB Ostrava-Hrabůvka 51536761/0100

Variabilní symbol platby: bude přidělen dle seznamu na dané MŠ

Konstantní symbol: 308

 

Prosíme všechny rodiče, aby veškeré platby prováděli včas a v daném termínu. 

Platby pro školní rok 2021/22 >>>

Dodatek k platbě v MŠ 2021/22 >>>

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih