Třída Muchomůrka

 

 učitelky: Ing. Jana Kočí

                        Adéla Rašková, DiS.       

               

Třída Muchomůrka se nachází v 1. poschodí vlevo od schodiště. Skládá se z třídy a herny s ložnicí.

Vybavení třídy vyhovuje potřebám dětem ve věku 3-4 let. Kapacita třídy je 28 dětí. 

Ve třídě podporujeme klidnou a přátelskou atmosféru. Spolu s dětmi vytváříme pravidla třídy, dětem vysvětlujeme proč je důležité pravidla dodržovat. Vedeme děti k vzájemnému respektu a pomoci druhým.

Vycházíme z individuálních potřeb dětí, podporujeme jejich sebevědomí a sebejistotu. Činnosti plánujeme tak, aby vybízely k vlastní aktivitě, děti měly možnost pracovat podle vlastního tempa a podle svých možností.

Naším úkolem je připravovat děti systematicky k plnému rozvoji osobnosti, podněcovat je k tvořivosti.

S dětmi zpíváme, cvičíme, malujeme, dramatizujeme pohádky, tancujeme.

Děti mají dostatek didaktických pomůcek a dalších materiálů k individuálnímu rozvoji a vzdělávání se.


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih