Zájmové aktivity

Tanečky

- TŠ Carmen

- každé úterý

Kroužek je zaměřený na celkový pohybový a taneční rozvoj dítěte, na hudební cítění, koordinaci pohybu a prostorovou orientaci. Děti se budou učit vnímat rytmus v hudbě i ve svém těle. To, co se děti za školní rok naučí, uvidíte na závěrečné akademii pořádanou zpravidla v KD Akord.

Keramika

- Dana Šusterová

- každou středu

Keramický kroužek je určen dětem od 4 do 6 let. Tato kreativní činnost děti velmi přitahuje a motivuje:

 • rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, vnímání, paměť i myšlení
 • děti objevují vlastnosti keramické hlíny (přetváří, modelují, tvarují, zkouší různé aplikace a následně malují)
 • práce s hlínou podporuje představivost, komunikativnost, výtvarné cítění a fantazii u dětí předškolního věku
 • děti pracují samy s jemným vedením lektora
 • kroužek je vhodný i pro děti s poruchami soustředění, kde vhodným přístupem umožní dítěti relaxovat, realizovat se a začlenit se do tvůrčí skupiny vrstevníků, jež dítě povzbuzuje k samostatné tvorbě (jeho samotný výrobek)

Výuka probíhá od října. První hodiny výuky jsou zaměřeny na zvládnutí modelování základních tvarů – modelování kuliček, válečků, placiček a výroba keramického lepidla. Další hodiny začínají modelovat první výrobky, od nejjednodušší, až po ty složitější. Ve 2. pololetí se přibírají další techniky a to je barvítkování, stínování a glazování

Výtvarníček

- každý sudý čtvrtek - Bc. Gabriela Lišková 

- každé sudé úterý - Marlen Gavorová 

Je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují. Děti si vyzkouší různé druhy technik, kde bude kladen důraz především na prožitek, rozvoj fantazie, ale také podporu sebevědomí v oblasti výtvarného sebevyjádření. Hlavní pozornost nebude věnována výsledku, ale prožitku z tvorby. Práce dětí budete moct shlédnout v prostorách MŠ 

Klub maminek a dětí

od 2. pololetí každé pondělí od 15.00 - 16.00 hod

Setkávání přináší dětem i maminkám mnoho výhod:

 • výměnu zkušeností z výchovy dětí
 • předávání kontaktů na zajímavé akce pro volný čas
 • adaptaci dětí na prostředí mateřské školy
 • náměty na výtvarnou, hudební a dramatickou činnost
 • zapojení dětí do činností pod vedením pedagogů mateřské školy
 • rodiče společně se svými dětmi mohou využívat také hraček ve třídách

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih