Organizace dne

Časový rozvrh odpovídá zvláštnostem jednotlivých kolektivů dětí a je pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí a jejich zájmům. Vždy je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pevnými režimovými složkami je stravování a pobyt venku. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim.

Rámcový program dne

 • 6 - 7 hod    Ranní scházení dětí  ve třídě Sluníčko

hry a činnosti podle vlastní volby dítěte

 • 7 – 8.30      Ranní činnosti

hry a činnosti podle vlastní volby dítěte, individuální a skupinové práce podle  jednotlivých oblastí  výchovně vzdělávacího plánu třídy,  pohybové hry a ranní protažení 

 • 8.30 hod      Ranní setkání

je doba pro společné aktivity, řekneme si - co nás dnes čeká, co jsme zažili a prožili, kam půjdeme ven  atd…

 • 9.00 hod    Dopolední svačina           

 • 9.15 - 9.45 hod      Řízené činnosti

podle třídního  plánu = bloky obsahující náměty ze ŠVP,  dramatizace, skupinové činnosti, pohádky, edukační činnosti - paměťové a logické hry, jazyková průprava, grafomotorika

 • 9.45 - 11.25 hod  Pobyt venku

pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, vycházky, sezonní činnosti, využíváme bohatě vybavenou školní zahradu nebo vycházka do okolí MŠ

 • 11.30 - 12.30 hod  Hygiena, oběd, příprava ke spánku

 •  12.30 -14.20 hod   Odpočinek na lehátku  

 pohádky před spaní                                                                       

 •  14.30  Odpolední svačina     

 •  14.30 - 16.00 hod Hry a odpolední činnosti  

hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, zájmové aktivity, při pěkném počasí pobyt venku

 • 16 - 16.30 hod    Rozcházení ze třídy Sluníčko   

 

Режим дня - Ленінський район. КЗО НВК № 106

Mateřská škola se bude z preventivních a bezpečnostních důvodů

uzamykat v 8.00 hodin, dále pak od 13.00 do 15.00 hodin.

OD 6.00 – DO 8.00 HODIN A OD 15.00 – DO 16.30 HODIN

JE ŠKOLKA OTEVŘENA NA ZAZVONĚNÍ.

Prosíme Vás, abyste děti přiváděli do 8,00 hodin.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih