Poskytnuté dotace

 

 

 

 

Dotace Statutárního města Ostrava pro rok 2023

Statutární město Ostrava poskytlo účelový příspěvek v celkové výši 190.000,- Kč na realizaci projektu Anglicky v MŠ Staňkova a v MŠ Srbská II.  

Logo-ostrava

Za poskytnuté finance děkujeme

Dotace městského obvodu Ostrava - Jih

ÚMOb-Jih podpořil projekt podaný Zahradou dětí, spolkem "Celoroční akce k 50. výroročí založení MŠ Staňkova".

Na akce realizované pod záštitou tohoto projektu přispěl částkou 15.000,- Kč

MOC DĚKUJEME

   

 

Dotace Statutárního města Ostrava pro rok 2022

Statutární město Ostrava poskytlo účelový příspěvek v celkové výši 120.000,- Kč na realizaci projektu Anglicky v MŠ Staňkova, 300.00,- Kč na realizaci projektu Technika a talentmanagement v MŠ Staňkova a MŠ Srbská a 60.000,- Kč na realizaci projektu Tvůrčí a řeeslné dílničky

Za poskytnuté finance děkujeme

      Logo-ostrava

Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Šablony pro MŠ a ZŠ III 

Mateřská škola je za  pojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem „Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova III“, s reg. č. „CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0018855“ je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro netříleté děti formou dalšího nepedagogického pracovníka - chůvy a na projektový den ve výuce k usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 597 448,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.


Dotace poskytnuté statutárním městem Ostrava                                                                     

Dotace pro rok 2020 - Malujeme a sportujeme po celý rok - poskytnutá dotace ve výši 40.000,-                                                 Logo-ostrava

Za poskytnuté finance děkujeme

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Staňkova 33

Staňkova 33, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih